6 czerwca 2023

Odszkodowanie za odwołany lot

Odszkodowanie za odwołany lot

Podróżowanie samolotem stało się w ostatnich latach powszechnym sposobem przemieszczania się na duże odległości. Jednak wraz ze wzrostem liczby lotów zwiększyła się również liczba niespodziewanych sytuacji, takich jak odwołanie lotu. Rozumiemy frustrację związaną z takim wydarzeniem i dlatego przygotowaliśmy artykuł na temat odszkodowania za odwołany lot.

Prawa pasażera przy odwołaniu lotu

Kiedy Twój lot jest odwołany, przewoźnik powinien zaproponować alternatywny lot do miejsca docelowego. Przysługujące Ci prawa w takiej sytuacji zależą od tego, czy zaakceptujesz propozycję lotu alternatywnego.

Akceptacja lotu alternatywnego

Jeżeli zdecydujesz się zaakceptować propozycję lotu alternatywnego, przysługuje Ci prawo do bezpłatnej zmiany rezerwacji, a w niektórych przypadkach do odszkodowania za utracony czas. Prawo do zwrotu ceny biletu nie przysługuje Ci w takim przypadku.

Rezygnacja z podróży

Jeśli proponowany lot alternatywny nie jest dla Ciebie satysfakcjonujący, masz prawo do rezygnacji z podróży. W takim wypadku przewoźnik powinien zwrócić Ci pieniądze za bilet i w zależności od przyczyny odwołania lotu, może Ci przysługiwać odszkodowanie.

Kryteria przyznawania odszkodowania za odwołany lot

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 określa warunki, które muszą być spełnione, aby pasażer mógł otrzymać odszkodowanie za odwołany lot. Przede wszystkim, przyczyna odwołania lotu nie może być nadzwyczajna, a lot zastępczy powinien dotrzeć na miejsce docelowe z co najmniej dwugodzinnym opóźnieniem.

Powiadomienie o odwołaniu lotu

Jeżeli przewoźnik powiadomił Cię o odwołaniu lotu co najmniej 14 dni przed planowanym wylotem, nie przysługuje Ci odszkodowanie. Istnieją jednak specjalne kryteria, według których pasażerowie mogą otrzymać odszkodowanie, jeśli zostaną poinformowani o odwołaniu lotu na mniej niż 14 dni przed planowanym wylotem.

Wysokość odszkodowania za odwołany lot

Wysokość odszkodowania za odwołany lot jest określana na podstawie rozporządzenia WE 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. i zależy od długości planowanego lotu:

  1. Krótkie loty poniżej 1500 km: Pasażer ma prawo do odszkodowania w wysokości 250 euro.
  2. Średnie loty od 1500 do 3500 km lub loty wewnątrz UE powyżej 1500 km: Pasażer może otrzymać odszkodowanie w wysokości 400 euro.
  3. Długodystansowe loty powyżej 3500 km: W przypadku odwołania lotu, przewoźnik jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w wysokości 600 euro.

Jednak, jeśli linia lotnicza jest w stanie dowiedzieć, że odwołanie lotu było spowodowane „niezwykłymi okolicznościami”, które nie mogły być uniknięte nawet, jeśli podjęto wszelkie możliwe środki, może nie być zobowiązana do wypłaty odszkodowania. Takie „niezwykłe okoliczności” mogą obejmować ekstremalne warunki pogodowe, strajki, zagrożenia dla bezpieczeństwa, nieprzewidziane problemy techniczne i inne sytuacje, które są poza kontrolą linii lotniczej.

Warto zauważyć, że odszkodowanie jest naliczane na pasażera, a nie na rezerwację. Czyli jeśli na jedną rezerwację zarezerwowano dwa miejsca, to odszkodowanie przysługuje za oba miejsca.

Jak reklamować odszkodowanie?

W pierwszej kolejności powinieneś skontaktować się z przewoźnikiem lotniczym. Przygotuj wszystkie dokumenty związane z podróżą: bilety, potwierdzenia, dowód zakupu itp. Przedstaw przewoźnikowi szczegóły swojej sytuacji i oczekiwania dotyczące odszkodowania.

Jeżeli przewoźnik odmówi wypłaty odszkodowania, a Ty uważasz, że Ci się ono należy, możesz złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorującego ruch lotniczy. W Polsce jest to Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Jak uzyskać pomoc przy odszkodowaniu za odwołany lot?

W przypadku problemów z uzyskaniem odszkodowania możesz skorzystać z usług firmy specjalizujących się w pomocy w uzyskiwaniu odszkodowań za odwołane loty, takiej jak nasza.

Podsumowanie

Pamiętaj, że odwołanie lotu nie zawsze oznacza prawo do odszkodowania. Ważne jest, aby znać swoje prawa jako pasażer i wiedzieć, jakie kroki podjąć w przypadku odwołania lotu. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z nami, postaramy się pomóc.