9 czerwca 2023

Odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład (Overbooking)

Odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład (Overbooking)

Overbooking, czyli sprzedaż większej liczby biletów niż liczba dostępnych miejsc, to popularna praktyka wielu linii lotniczych. Nie zawsze jednak wszystko idzie zgodnie z planem, a wówczas niektórzy pasażerowie mogą spotkać się z odmową wejścia na pokład. Co w takiej sytuacji? Poznaj swoje prawa i dowiedz się, jak ubiegać się o odszkodowanie.

Przyczyny odmowy wejścia na pokład

Overbooking ma na celu maksymalne wykorzystanie miejsc na pokładzie samolotu, z uwzględnieniem sytuacji, gdy niektórzy pasażerowie nie pojawiają się na lotnisku. Niemniej jednak, jeżeli wszyscy podróżni stawią się na czas, niektórym z nich może zabraknąć miejsc. W takiej sytuacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku, przysługuje im odszkodowanie.

Odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład

Pasażer, któremu odmówiono wejścia na pokład z powodu overbookingu, ma prawo do odszkodowania. Jego wysokość zależy od długości planowanego lotu i wynosi:

  • 250 € dla lotów na dystansie do 1500 km,
  • 400 € dla lotów w obrębie UE na dystansie od 1500 km oraz pozostałych lotów na dystansie od 1500 km do 3500 km,
  • €600 € dla lotów na dystansie powyżej 3500 km.

Pasażerom przysługuje również prawo do zwrotu kosztów biletu lub skorzystania z alternatywnego połączenia.

Warunki otrzymania odszkodowania

Aby ubiegać się o odszkodowanie, jeden z punktów odprawy lotu - startu lub lądowania - musi znajdować się na terenie Unii Europejskiej, a lot powinien być obsługiwany przez przewoźnika zarejestrowanego w UE. Ponadto odmowa musi wynikać z decyzji linii lotniczej, nie pasażera. W Polsce pasażerowie mają rok od daty zakłóconego lotu na złożenie wniosku o odszkodowanie.

Opieka przewoźnika

W przypadku odmowy wejścia na pokład z powodu overbookingu, linia lotnicza jest zobowiązana do zapewnienia odpowiedniej opieki pasażerowi, włącznie z bezpłatnymi posiłkami, napojami, noclegiem czy możliwością wykonania dwóch połączeń lub wysłania maili. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez pasażera w wyniku odmowy wejścia na pokład, takie jak nocleg w hotelu czy transport, powinny zostać zwrócone przez przewoźnika.

Warto wiedzieć

W sytuacji, gdy pasażer nie stawi się na czas do odprawy, nie posiada odpowiednich dokumentów podróży lub odmowa wejścia na pokład jest uzasadniona np. stanem zdrowia, linie lotnicze nie muszą wypłacać odszkodowania. Ponadto, jeśli linia lotnicza zaoferuje pasażerowi alternatywę w postaci voucherów lub innego lotu i pasażer na to zgodzi się, nie ma on prawa do odszkodowania.

Jak zgłosić roszczenie?

Proces ubiegania się o odszkodowanie może być żmudny i czasochłonny. Należy zgromadzić odpowiednią dokumentację, przygotować pisma i wnioski, a także zapoznać się z przepisami prawnymi. Potem trzeba skontaktować się z linią lotniczą, odpowiednimi organami i w niektórych przypadkach złożyć pozew do sądu. Niemniej jednak walka o swoje prawa jest zdecydowanie tego warta.